تامپون بینی چیست؟

3/3/2015 6:49:25 PM
توضیحات :

تامپون بینی چیست؟

 

تامپون بینی یک باند پانسمان باریک ولی دراز است که به پماد آغشته می شود. تامپون بینی (یا فتیله بینی) عصر روز جراحی قبل از ترخیص از کلینیک توسط پرسنل آموزش دیده مورد تائید دکتر کریمیان یا فردای روز جراحی در مطب ایشان از بینی خارج می شود. هرگز خودتان اقدام به خارج کردن تامپون نکنید و از اطرافیان نیز نخواهید که این کار را برایتان انجام دهند.

پس از پایان عمل جراحی بینی برای جلوگیری از خونریزی در صورت نیاز، داخل سوراخ های بینی تامپون قرارمی دهند.

در زمانی که تامپون در بینی دارید، تنفس از طریق بینی سخت است. به همین علت باید با دهانتان تنفس کنید. به همین علت برای جلوگیری از خشکی دهان، نوشیدن مایعات توصیه می شود. نشت موکوس غلیظ و خونی از تامپون و تراوش آن روی پانسمان زیر بینی، عادی و طبیعی است. پس از برداشتن تامپون نفس کشیدن بسیار راحت می شود و فشار زیادی از ناحیه بینی برداشته خواهد شد. اما به علت وجود ورم، تنفس از طریق بینی تا یک هفته سخت است.